Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii.

Z dôvodu vývoja súčasnej situácie, nariadení vlády a hlavného hygienika SR bola naša záverečná konferencia zrušená. O jej možnom konaní Vás budeme informovať čo najskôr.

!
?

Res Publica sa nás týka je ocenenie pre mladých ľudí, ktorí sa snažia meniť veci okolo seba k lepšiemu. Je určené pre tých, ktorí sú presvedčení, že sa veci verejné týkajú nás všetkých.

Typy projektov

Do súťaže sa prihlásili projekty mladých ľudí, ktoré svojimi aktivitami zlepšujú svoje okolie, pomáhajú komunite alebo prinášajú nové, kreatívne nápady.

Nominovanie

Nominácie sme uzavreli 12. januára. Do nominovania sa zapojili samotní tvorcovia projektu, ale aj fanúšikovia rôznych aktivít.

Skupiny

Medzi projektmi sú individuálne počiny, ale aj skupinové. Spájaním síl predsa dosiahneme viac.

Z nominovaných projektov sme vybrali dokopy 12 finalistov v troch kategóriách – Východné, Stredné a Západné Slovensko. Za vybrané projekty bude môcť verejnosť hlasovať od 27. januára do 29. februára 2020. Výhercovia získajú ocenenie, ktoré im odovzdajú zaujímaví hostia na slávnostnej konferencii 19. marca 2020.

NOMINÁCIE

Uzatvorené.

HLASOVANIE!

Do 29. feb. 2020

VYHLÁSENIE

odložené

Na stiahnutie:

Z dôvodu vývoja súčasnej situácie, nariadení vlády a hlavného hygienika SR bola naša záverečná konferencia zrušená. O jej možnom konaní Vás budeme informovať čo najskôr.

!
?

Res Publica sa nás týka je ocenenie pre mladých ľudí, ktorí sa snažia meniť veci okolo seba k lepšiemu. Je určené pre tých, ktorí sú presvedčení, že sa veci verejné týkajú nás všetkých.

Typy projektov

Do súťaže sa prihlásili projekty mladých ľudí, ktoré svojimi aktivitami zlepšujú svoje okolie, pomáhajú komunite alebo prinášajú nové, kreatívne nápady.

Nominovanie

Nominácie sme uzavreli 12. januára. Do nominovania sa zapojili samotní tvorcovia projektu, ale aj fanúšikovia rôznych aktivít.

Skupiny

Medzi projektmi sú individuálne počiny, ale aj skupinové. Spájaním síl predsa dosiahneme viac.

Z nominovaných projektov sme vybrali dokopy 12 finalistov v troch kategóriách – Východné, Stredné a Západné Slovensko. Za vybrané projekty bude môcť verejnosť hlasovať od 27. januára do 29. februára 2020. Výhercovia získajú ocenenie, ktoré im odovzdajú zaujímaví hostia na slávnostnej konferencii 19. marca 2020.

NOMINÁCIE

Uzatvorené.

HLASOVANIE!

Do 29. feb 2020

VYHLÁSENIE

odložené

Na stiahnutie:

Nominované
projekty
západného
Slovenska

Separovanie na školách
• (TN) •

Študentské rady 8 základných škôl v Trenčíne sa pri svojich pravidelných stretnutiach zhodli na tom, že odpadky končia v nesprávnych košoch. Preto vymysleli projekt Separovanie na školách, v ktorom svojich mladších spolužiakoch z prvého stupňa naučili, ako sa odpad triedi.

 

Viac info

Hlas mesta
• (LV) •

Cieľom projektu je vytvoriť online platformu po vzore fungujúceho modelu na Islande, ktorá umožňuje občanom zapájať sa do verejných vecí a dávať podnety mestskému zastupiteľstvu. Ide teda o sociálnu sieť pre komunálnu politiku a mesto, ktorá má pomôcť zvýšiť záujem ľudí o verejné dianie.

 

Viac info

Miestny Spolok SČK pri GCM v Nitre • (NR) •

Za Spolkom SČK na Gymnáziu stojí študent Daniel Zaťko a Samuel Lopašovský. Vďaka aktivite sa budova školy stala dejiskom kurzov prvej pomoci, ukážok a školení. Na to, aby túto iniciatívu mohli zrealizovať si museli vybojovať priestory nevyužitého chemického laboratória, ktoré premenili na izolačnú miestnosť a sídlo ich spolku.

 

 Viac info

Študentské voľby
• (BA) •

Projekt oboznamuje študentov s dôležitosťou aktívneho občianstva. Snaží sa to dosiahnuť simulovanými voľbami. Konajú sa vždy pred oficiálnymi (parlamentnými, komunálnymi, prezidentskými,…). Vzdeláva, informuje budúcich aj súčasných voličov o volebných programoch. Snaží sa minimalizovať protestné hlasy prvovoličov.

 

 Viac info

TEDxYouth@Bratislava
• (BA) •

Mládežnícku verziu formátu TEDx organizuje skupina kamarátov, mladých Bratislavčanov. Je určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Skupinka stredoškolákov si uvedomila, že mladých treba rozhýbať a inšpirovať ich. Hlavným podujatím je konferencia, ktorá sa snaží zviditeľniť zaujímavé osobnosti, neobyčajné myšlienky a prepojiť ľudí.

 

 Viac info

Nominované
projekty
stredného
Slovenska

Create & Control
• (ZA) •

Projekt Create & Control vytvorili v roku 2016 gymnazistky Michaela Knošková a Adriána Repáňová, dnes ich tím tvorí 14 členov. Ide o národnú súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorej cieľom je zvýšenie informovanosti v politike, ekonómii či verejnej správy medzi mladými. Vďaka networkingu tiež učí dôležitosti komunikácie medzi mladými a hľadania konsenzu.

 

 Viac info

Chuť žiť
• (BB) •

Projekt vznikol na základe osobnej skúsenosti Valentíny Sedilekovej s Poruchami príjmu potravy. Venuje sa šíreniu povedomia, šíreniu pomoci a zlepšovaniu podmienok detskej psychiatrie, pričom hlavným cieľom je zníženie počtu pacientov, ktorí týmito poruchami trpia. Združenie chce zároveň pomáhať chorým a ich rodinám, ako aj zjednodušiť ich prístup k odbornej pomoci.

 

 Viac info

Info centrum mladých
• (KNM) •

Mladí sa počas zberu podkladov a vzniku projektu vyjadrili, že im chýba kontaktný bod, kam by sa mohli prísť poradiť, vyjadriť svoj názor alebo sa niečo nové dozvedieť. Lukáš ich vypočul a odštartoval realizáciu. V roku 2019 ICM zorganizovalo viac ako 60 workshopov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 440 účastníkov zákl. a stred. škôl.

 

 Viac info

Mapovanie potrieb detí a mládeže • (KNM) •

Za projektom stojí 19-ročný Patrik Hylla. Rozhodol sa zmapovať potreby detí a mladých v Kysuckom Novom Meste. Pomáhalo mu 30 dobrovoľníkov. Mali na starosti všetko od prípravy formulárov až po vyhodnotenie a vytvorenie správy. Do mapovania sa zapojili všetky zákl. a stred. školy a dokopy vyzbierali 2 200 odpovedí detí a mladých.

 

 Viac info

Farebný Park od Gymlet Robots • (MT) •

Nadšenci vedy a robotiky z Gymnázia J. Lettricha premenili neudržiavaný park pri vlakovej stanici. Robotický tím vytvoril miesto plné farieb a aktivít. Stačilo na to vybrúsiť, nalakovať lavičky, strategicky ich rozmiestniť či pridať knižnú búdku. Vyrobili hry, vytvorili priestor na outdoorové aktivity pre širokú verejnosť, deti a mládež.

 

 Viac info

Nominované
projekty
východného
Slovenska

Zmúdri.sk
• (PO) •

Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma. Prostredníctvom video kurzov zlepšuje informovanosť študentov v oblasti praktických a občianskych tém (fungovanie EÚ, finančná gramotnosť), s ktorými sa stretávajú počas a po skončení strednej školy a na ktoré im škola nie je vždy schopná poskytnúť odpovede vo forme, ktorá je pre nich atraktívna.

 

 Viac info

Mladý Bardejov
• (BJ) •

Umožňuje mladým ľuďom zasahovať do mestskej politiky v praxi. 6 členovia sú súčasťou komisie mestského zastupiteľstva a aktívne participujú na chode mesta. Mladý Bardejov okrem toho organizuje diskusie a iné akcie. Vďaka spolupráci s parlamentom sa v meste už dvakrát uskutočnil Erazmus+. Momentálne rozbieha projekt Mládežníckej klubovne.

 

 Viac info

Nominované projekty
západného Slovenska

Separovanie na školách
• (TN) •

Študentské rady 8 základných škôl v Trenčíne sa pri svojich pravidelných stretnutiach zhodli na tom, že odpadky končia v nesprávnych košoch. Preto vymysleli projekt Separovanie na školách, v ktorom svojich mladších spolužiakoch z prvého stupňa naučili, ako sa odpad triedi.

 

Viac info

Hlas mesta
• (LV) •

Cieľom projektu je vytvoriť online platformu po vzore fungujúceho modelu na Islande, ktorá umožňuje občanom zapájať sa do verejných vecí a dávať podnety mestskému zastupiteľstvu. Ide teda o sociálnu sieť pre komunálnu politiku a mesto, ktorá má pomôcť zvýšiť záujem ľudí o verejné dianie.

 

Viac info

Miestny Spolok SČK pri GCM v Nitre • (NR)

Vďaka aktivite spolku sa budova školy stala dejiskom kurzov prvej pomoci, ukážok a školení. Na to, aby túto iniciatívu mohli zrealizovať si museli vybojovať priestory nevyužitého chemického laboratória, ktoré premenili na izolačnú miestnosť a sídlo ich spolku.

 

 Viac info

Študentské voľby
• (BA) •

Cieľom projektu je oboznámiť študentov škôl s dôležitosťou aktívneho občianstva. Snaži sa to dosiahnuť simulovanými voľbami. Konajú sa vždy pred oficiálnymi voľbami (parlamentnými, komunálnymi, prezidentskými či európskymi). Projekt vzdeláva, informuje budúcich aj súčasných voličov o volebných programoch. Snaží sa minimalizovať protestné hlasy prvovoličov.

 

 Viac info

TEDx Youth@Bratislava
• (BA) •

Mládežnícku verziu formátu TEDx organizuje skupina kamarátov. Je určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Skupinka stredoškolákov si uvedomila, že mladých treba rozhýbať a inšpirovať ich. Hlavným podujatím je konferencia, ktorá sa snaží zviditeľniť zaujímavé osobnosti, neobyčajné myšlienky a prepojiť ľudí.

 

 Viac info

Nominované projekty
stredného Slovenska

Create & Control
• (ZA) •

Projekt Create & Control vytvorili v roku 2016 gymnazistky Michaela Knošková a Adriána Repáňová, dnes ich tím tvorí 14 členov. Ide o národnú súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorej cieľom je zvýšenie informovanosti v politike, ekonómii či verejnej správy medzi mladými. Vďaka networkingu tiež učí dôležitosti komunikácie medzi mladými a hľadania konsenzu.

 

 Viac info

Chuť žiť
• (BB) •

Tento projekt vznikol na základe osobnej skúsenosti Valentíny Sedilekovej s Poruchami príjmu potravy. Venuje sa šíreniu povedomia, šíreniu pomoci a zlepšovaniu podmienok detskej psychiatrie, pričom hlavným cieľom je zníženie počtu pacientov, ktorí týmito poruchami trpia. Združenie chce zároveň pomáhať chorým a ich rodinám, ako aj zjednodušiť ich prístup k odbornej pomoci.

 

 Viac info

Info centrum mladých
• (KNM) •

Mladí sa počas vzniku projektu vyjadrili, že im chýba kontaktný bod, kam by sa mohli prísť poradiť, vyjadriť svoj názor alebo sa niečo nové dozvedieť. Lukáš ich vypočul a odštartoval realizáciu. V roku 2019 ICM zorganizovalo viac ako 60 workshopov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 440 účastníkov.

 

 Viac info

Mapovanie potrieb detí a mládeže • (KNM) •

Za projektom stojí 19-ročný Patrik Hylla. Rozhodol sa zmapovať potreby detí a mladých. Pomáhalo mu 30 dobrovoľníkov. Mali na starosti všetko od prípravy formulárov až po vyhodnotenie a vytvorenie správy. Do mapovania sa zapojili všetky zákl. a stred. školy a dokopy vyzbierali 2 200 odpovedí detí a mladých.

 

 Viac info

Farebný Park od Gymlet Robots • (MT) •

Nadšenci vedy, techniky a robotiky z Gymnázia Jozefa Lettricha premenili neudržiavaný park pri vlakovej stanici. Robotický tím vytvoril miesto plné farieb a aktivít. Stačilo na to vybrúsiť, nalakovať lavičky, strategicky ich rozmiestniť či pridať knižnú búdku. Vyrobili rôzne hry, vytvorili priestor na outdoorové aktivity pre širokú verejnosť, deti a mládež.

 

 Viac info

Nominované projekty
východného Slovenska

Zmúdri.sk
• (PO) •

Zmudri.sk je online vzdelávacia platforma. Prostredníctvom video kurzov zlepšuje informovanosť študentov v oblasti praktických a občianskych tém (fungovanie EÚ, finančná gramotnosť), s ktorými sa stretávajú počas a po skončení strednej školy a na ktoré im škola nie je vždy schopná poskytnúť odpovede vo forme, ktorá je pre nich atraktívna.

 

 Viac info

Mladý Bardejov
• (BJ) •

Umožňuje mladým ľuďom zasahovať do mestskej politiky v praxi. 6 členovia sú súčasťou komisie mestského zastupiteľstva a aktívne participujú na chode mesta. Mladý Bardejov okrem toho organizuje diskusie a iné akcie. Vďaka spolupráci s parlamentom sa v meste už dvakrát uskutočnil Erazmus+. Momentálne rozbieha projekt Mládežníckej klubovne.

 

 Viac info

Verejné hlasovanie bolo ukončené. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím hlasom podporili 12 projektov a pomohli tak zviditeľniť prácu aktívnych mladých ľudí.

Sochy
Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii. Hlasovanie bolo ukončené. Víťazi budú vyhlásení na záverečnej konferencii.

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu

Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu